• 7
  • 7

Nieuws

De reguliere zorg wordt weer geleverd.

Wij hebben voorlopig te maken met de vele beperkingen die de anderhalve meter maatschappij met zich meebrengt. Maar gelukkig kunnen wij, met wat aanpassingen, de gewone tandheelkundige zorg op verantwoorde wijze aanbieden.

In verband met de hoge extra kosten die worden gemaakt om de kans op overdracht van het coronavirus te beperken, wordt bij elk consult een toeslag met de tariefcode C88 in rekening gebracht. Wanneer u verzekerd bent voor tandheelkundige hulp wordt deze toeslag door de verzekering vergoed.


Telefonisch kunt u ons dagelijks het best bereiken tussen 9.00 en 15.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Indien u onverhoopt voor 8.00 uur een afspraak moet afzeggen, verzoeken wij u een mail te sturen naar info@tandartsgcmuller.nl 

Buiten praktijkuren kunt u, alleen voor spoedgevallen, bellen met de dienstdoende tandartspraktijk via telefoonnummer: 0900-2358263.

De spelregels om de hulp voor u en de andere patienten veilig te houden:

  • Kom niet zonder afspraak naar de praktijk
  • Kom alleen, of indien noodzakelijk, met maximaal één begeleider.
  • Reinig bij binnenkomst uw handen met de desinfecterende handgel.
  • Kom op de afgesproken tijd. Het is belangrijk om zo weinig mogelijk mensen in de praktijk te hebben, om de onderlinge afstand te kunnen waarborgen.
  • Heeft u of een huisgenoot nu, of in de afgelopen veertien dagen, verschijnselen die zouden kunnen behoren bij een Corona besmetting: neem telefonisch contact op voor overleg. 
  • Heeft u ziekteverschijnselen die kunnen samenhangen met een besmetting met het Corona virus, maar heeft u wel tandheelkundige hulp nodig, dan zullen wij in overleg met de GGD een oplossing zoeken.


Copyright © 2015 | Gerealiseerd door: DIXID