• 7
  • 7

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat iedere prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Dit tarief kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar de website: www.allesoverhetgebit.nl

Vragen over uw rekening

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan uwnota.nl. Bekijk hier de betalingsvoorwaarden. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar  https://www.infomedics.nl/ Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van infomedics: 036-2031900.

Contactgegevens

Voor overige vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).
Copyright © 2015 | Gerealiseerd door: DIXID