• 7
  • 7

Algemene voorwaarden

Over deze site

De zorgaanbieder optimaliseert zijn/haar patiëntenservice door middel van internet. 24 uur per dag kunnen bezoekers van de site informatie krijgen over aan gezondheid gerelateerde onderwerpen.

Privacy

Tandartsenpraktijk G.C. Muller gebruikt patienten gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartspraktijk G.C. Muller deelt de patientengegevens niet met derden, tenzij dit oor het opslagdoel nodig is. Tandartsenpraktijk G.C. Muller bewaart de patientengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartsenpraktijk G.C. Muller houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patienten gegevens veilig voor inzage door onbevoegden. Tandartsenpraktijk G.C. Muller informeert patienten over de rechten van de patient ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk G.C. Muller hanteert de regelingen en richtlijnen met betrekking tot bescherming van de privacy van de patienten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De zorgaanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en/of informatie welke via een doorlink(s) wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 9.0 en hoger.
Copyright © 2015 | Gerealiseerd door: DIXID